Velkommen til Unic Revisjon AS

Unic Revisjon AS er et revisjonsselskap med lang fartstid som revisor innen ulike bransjer og med mye erfaring som konsulent og rådgiver. Våre medarbeidere har erfaring både fra de store revisjonsselskapene og det offentlige.


Vi holder til i Vekstsenteret på Skullerud i Oslo, og nyter godt av kontorfellesskap med to andre revisjonsselskap. Sammen har vi et sterkt fagmiljø innen revisjon, skatt, regnskap og konsulenttjenester / rådgivning på om lag 20 statsautoriserte og registrerte revisorer.


I vårt arbeid vektlegger vi:

  • Kundekontakt
  • Tilgjengelighet
  • Effektivitet

Flesteparten av våre kunder er små og mellomstore bedrifter som holder til i Oslo og resten av Østlandet. Vi har foretak og organisasjoner fra alle landsdeler blant våre kunder, og er også valgt som revisor for internasjonale konsern.